برودت صنعت بوران

شرح فعاليت ها و رزومه عوامل اجرايي و كارشناسان شركت مهندسي تبادل گستر زاگرس
1) دكتر حسن شريفي بيدگلي : دكتراي مكانيك از استراليا ، مدير فني اسبق شيلات جنوب ، استاد دانشكده مكانيك و عضو هيات علمي دانشگاه تهران ، مديركل دفتر برنامه ريزي و پژوهشي وزارت علوم ، مؤلف كتاب",تبريد و طراحي سردخانه ها ", سمت : عضوهیئت مديره شركت مهندسي تبادل گستر زاگرس مشاور فني طرح تاسيسات برودتي صنايع شير پگاه اصفهان
2) مختار غريبي : مهندس مكانيك سيالات –13سال سابقه در طراحي ، مديريت و اجراي پروژه هاي برودتي آمونياكي سمت : مدير عامل شركت مهندسي تبادل گستر زاگرس سوابق اجرايي در پروژه هاي برودت صنايع مختلف غذايي
- پروژه برودت آمونياكي مركزي شركت شيرپاستوريزه اراك
- پروژه برودت آمونياكي شركت نصر گستر اراك ( پنير كالبر )
- پروژه برودت آمونياكي شركت شير و لبنيات پاستوريزه مشهد
- پروژه برودت آمونياكي كشتارگاه شهركرد ( وابسته به شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور )
- پروژه برودت آمونياكي تونلهاي انجماد و سردخانه هاي مجتمع تهرانپارس
3) محسن نوري : مهندس مكانيك سيالات – 12 سال سابقه در طراحي ، مديريت و اجراي پروژه هاي برودتي آمونياكي سمت : مدير فني و رئیس هيئت مديره شركت مهندسي تبادل گستر زاگرس
سوابق اجرايي در پروژه هاي برودت صنايع لبني
- پروژه برودت مركزي شركت شيرپاستوريزه اراك
- پروژه برودت شيلات جزيره ابوموسي
- پروژه برودت مركزي شركت پاكسان
- طراح و نماينده فني مشاور برودت صنايع شيرپگاه اصفهان- پروژه برودت مركزي شركت لبني كيتو ( شرمين )
- پروژه برودت شركت زمزم تهران
4) محمد حسين كريمي : مهندس مكانيك سيالات – 28 سال سابقه در طراحي ، مديريت و اجراي پروژه هاي تاسيسات مکانیکی بخار، هوای فشرده و تهويه مطبوع و برودت سمت : مدير بخش تهويه مطبوع و عضو هيئت مديره شركت مهندسي تبادل گستر زاگرس سوابق اجرايي :
- مدير پروژه برودت شيلات ابوموسي
- مدير پروژه برودت شيلات گلستان
- مدير پروژه سردخانه هاي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور
… و دهها پروژه برودتي ديگر در صنايع مختلف غذايي و صنایع شیركه توسط كارشناسان و مديران اين شركت طراحي ، نصب و راه اندازي گرديده است .
رزومه شركت مهندسي تبادل گستر زاگرس
الف )شركت پتروشيمي بندر امام خميني
1- طراحي – محاسبه – نصب و راه اندازي – سردخانه هاي كاتاليست واحد L D پتروشيمي بسپاران بندر امام خميني به روش EPC( در حال اجرا ) .
لازم به ذكر است شركت مهندسي تبادل گستر زاگرس بعنوان اولين شركت ايراني مجري پروژه سردخانه در سايت پتروشيمي و در ناحيه Hazardouz Areaمي باشد .
ب - صنايع شير و لبنيات
1-كارخانه شير پاستوريزه پگاه اصفهان (مشاور برودتي صنايع شيرپاستوريزه پگاه ايران ) شامل :
كندانسورها – مخازن تحت فشار – سپراتور – اينتركولر – كولر روغن – پمپ ها – كمپرسورها و … طراحي ، مشاوره ، نظارت براجرا ، آيس بانك باسطح حرارتي 1987 مترمربع – تونل انجماد – 33 باب سردخانه زير صفر و بالاي صفر – چيلر بستني ساز – فريزر بستني .
2) مشاور تخصصي برودت مجتمع كارخانجات شير پاستوريزه پگاه تهران ( درحال حاضر )
3) مشاور تخصصي تهويه مطبوع مجتمع كارخانجات شير پاستوريزه پگاه تهران ( درحال حاضر )
4) نصب و راه اندازي تاسيسات برودتي ، كارخانه شير پگاه اردبيل
5) نصب و راه اندازي كمپرسور آمونياكي شركت بستني بيست كرمان
6) نصب و راه اندازي سيستم توليد آب سرد كارخانه شير پگاه تبريز
7) شركت لبنيات پاستوريزه پاك
نصب و راه اندازي تاسيسات برودتي شامل كمپرسورها و كندانسورها و ساير تجهيزات .
, ج ) صنايع شيلاتي
1- گروه صنعتي پليمر بوشهر شامل موارد زير :
1-1- مشاور ويژه برودتي مديريت گروه صنعتي پليمر بوشهر – جناب آقاي مهندس وطندوست (درحال حاضر )
1-2- تاسيسات برودتي شركت فرآورده هاي دريايي آفريد – بوشهر طرح ، نصب و راه اندازي تونل انجماد به ظرفيت 15 ton / day
سردخانه هاي نگهداري زير صفر تهويه سالن عمل آوري ميگو – دو دستگاه پليت فريزر- يخساز پولكي – تامين آب سرد مصرفي به مقدار 5m3 در روز طراحي تابلو برق كنترل شامل مدارات قدرت و فرمان تجهيزات مذكور .
1-3- تاسيسات برودتي شركت آبزيان مهتاب – بوشهر
نصب و راه انداري يخساز پولكي با كليه متعلقات – تهويه سالنهاي توليد – انبار يخ – كندانسورها – اصلاح و بهينه سازي تاسيسات قديمي آن شركت .
1-4- شركت نوابهداشت قم ( پنبه ريز )
طراحي ، فروش ، نصب و راه اندازي تاسيسات تهويه سالنهاي توليد ، موتورخانه سرمايش ، موتورخانه گرمايش ، ساخت و اجراي كانالهاي مدور توزيع هوا ، تابلوهاي برق و اتوماسيون تاسيسات .
2- تاسيسات برودتي شركت فرآوري تابان دريا – چابهار
طرح و نصب و راه اندازي سه باب تونل انجماد – سه باب سردخانه نگهداري زير صفر – دو دستگاه پليت فريزر و تهويه سالن توليد .
3) مشاور برودتي اداره كل شيلات استان گلستان ( درحال حاضر )
4- تاسيسات برودتي شيلات هرمزگان ( جزيره ابوموسي )
طرح و نصب و راه اندازي يك باب سردخانه نگهداري زير صفر – يك باب پيش سردكن – يكدستگاه يخساز پولكي – يكباب تونل انجماد .
5-طراحي ، بهينه سازي و مشاور برودتي سردخانه ها و تونل هاي انجماد جزيره آشوراده شيلات استان گلستان.
6- نصب و راه اندازي سردخانه هاي زير صفر و بالاي صفر موسسه تحقيقات علوم دامي كشور – كرج
د- صنايع نوشابه سازي
1- كارخانه نوشابه سازي ايران كولا – ايرانشهر
طرح و نصب و راه اندازي چيلر توليد آب سرد مورد نياز جهت سرد كردن شربت نوشابه شامل :
كندانسورها – مخازن تحت فشار – سپراتور – اينتركولر – كولر روغن –پمپ ها – كمپرسورها و …
2- كارخانه نوشابه سازي سامان نوش – همدان
طرح و نصب و راه اندازي چيلر توليد آب سرد مورد نياز جهت سرد كردن شربت نوشابه شامل :
كندانسورها – مخازن تحت فشار – سپراتور – اينتركولر – كولر روغن – پمپ ها – كمپرسورها و …
ه- چيلرهاي صنعتي
1- تاسيسات چيلر آمونياكي شركت پاكسان جهت خط توليد صابون ، خط توليد سولفوركس و تهويه مطبوع شامل :
كندانسورها – مخازن تحت فشار – سپراتور – اينتركولر – كولر روغن – مبدلهاي حرارتي ويژه – پمپ ها – كمپرسورها و …
2- تاسيسات چيلر آمونياكي كارخانه كره گياهي پامچال
3- تاسيسات چيلر آمونياكي كارخانه روغن نباتي پارس (قو)

Copyright © 2012 www.tgb-co.com All rights reserved

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی